Twee fantastische dagen

In deze tent gebeurde het gister en vandaag op de Uitmarkt in Apeldoorn. Bescheidenheid zou vals zijn. Effe Belle heeft elf keer de show gestolen.
Elf keer een kwartier lang alles gegeven, er helemaal voor gegaan, de sterren van de hemel geïmproviseerd. We hebben verhalen verteld, scènes gespeeld, gezongen, gedanst. We waren elkaars stem, armen en tolk. Zijn geïnspireerd door Peter van Straaten, de krant, Gerrit Komrij, managementboeken, geluiden en bovenal natuurlijk door een steeds weer waanzinnig enthousiast publiek.
Elf optredens. Twee fantastische dagen.

Klantenservice en agile vaardigheden

Onlangs heb ik weer een aantal improworkshops gegeven aan IT teams die agile werken of willen gaan werken. Zoals ik niet nalaat te benadrukken helpt improvaardigheid om de in dergelijke teams benodigde vaardigheden te ontwikkelen.
Het programma van elke workshop is anders, hoewel ik een aantal oefeningen en spelvormen vaak gebruik. Een van de oefeningen die ik weinig gebruikte is ‘de klantenservice’. Voor wie de Lama’s kent: zij spelen de variant ‘de dierenwinkel’. Onlangs heb ik deze spelvorm weer eens op het programma gezet en ik ben ‘m meer gaan waarderen.

Het format van ‘de klantenservice’ is eenvoudig: speler A werkt bij de klantenservice van een winkel en speler B komt iets terugbrengen dat het niet doet. Speler A, de winkelier, weet welk product dat is, maar speler B, de koper, weet dat niet (hij moet even de zaal uit als het publiek deze suggestie geeft). Doel is dat A en B een scène spelen alsof B gewoon weet wat hij komt terugbrengen. Als B het uiteindelijk echt weet, benoemt hij het voorwerp en wordt de scène afgerond. Belangrijk is dat het geen raadspelletje is. Dus A gaat geen hints geven (of althans, niet te snel en niet te makkelijk) en B gaat geen vragen stellen over het voorwerp. Soms maak ik dat zelfs de enige regel: A stelt alleen maar vragen en B antwoordt alleen maar. Net als in het echt. Als jij met iets teruggaat ga je ook niet aan de winkelier vragen hoe het eruit ziet en waarom jij het gekocht hebt.

Zoals ik schreef ben ik deze spelvorm als oefening voor agile vaardigheden steeds meer gaan waarderen. Om te beginnen is het een lesje risico nemen. De klant Lees verder

Herinrichting site

Deze site maakte ik tien jaar geleden helemaal met de hand. Intussen werk ik voor de site al een paar jaar naar volle tevredenheid met WordPress. Vandaar dat ik nu maar eens de stoute schoenen heb aangetrokken.
Dezer dagen gaat de site op de schop. Hopelijk duurt ’t niet te lang alvorens ik alles weer beschikbaar heb gemaakt.